☰ meny
Calculat.org

Area och omkrets av en parallelltrapets

parallelltrapets

parallelltrapets A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dsida
d1,2diagonaler
hhöjd
α, β, γ, δvinkel

Kalkylator

Måttenheter

Ange 4 värden

sida

a =

sida

b =

sida

c =

sida

d =

höjd

h =

vinkel

α =

vinkel

β =

vinkel

γ =

vinkel

δ =

area

A =

omkrets

O =

Fel

Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Formler

parallelltrapets

area
$$ A = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
omkrets
$$ O = a + b + c + d $$
diagonal
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
vinkel
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
höjd
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Betyg

5,0/5 (2×)

X