☰ meny
Calculat.org

Area och omkrets av en romb

romb

romb c r d1 d2 O' α1 α2 α1 α2 h A B C D a a a a
asida
d1,2diagonaler
hhöjd
α1,2vinkel
cinskriven cirkel
rradie (inskriven cirkel)
O'mittpunkt

Kalkylator

Måttenheter

Ange 2 värden

sida

a =

höjd

h =

diagonal

d1 =

diagonal

d2 =

omskriven cirkel (radie)

R =

vinkel

α1 =

vinkel

α2 =

area

A =

omkrets

O =

Fel

Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Formler

romb

area
$$ A = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} $$
omkrets
$$ O = 4 \cdot a = 2 \cdot\sqrt{d_1^2 + d_2^2} $$
höjd
$$ h = a \cdot\sin\alpha_1 = a \cdot\sin\alpha_2 $$
diagonal
$$ d_{1,2} = a \cdot\sqrt{2 - 2 \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$
vinkel
$$ \alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ $$
inskriven cirkel (radie)
$$ r = \frac{h}{2} $$

Betyg

5,0/5 (1×)

X