☰ meny
Calculat.org

Area och omkrets av en polygon

polygon

polygon C c R r A B C D E F G H a a a a a a a a O'
asida
Comskriven cirkel
cinskriven cirkel
Rradie (omskriven cirkel)
rradie (inskriven cirkel)
O'mittpunkt

Kalkylator

Måttenheter

Ange antalet sidor

antal sidor

n =

Ange 1 värde

sida

a =

omskriven cirkel (radie)

R =

inskriven cirkel (radie)

r =

area

A =

omkrets

O =

Fel

Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Formler

polygon

nantal sidor
area
$$ A = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} $$
omkrets
$$ O = n \cdot a $$
omskriven cirkel (radie)
$$ R = \frac{a}{2 \cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} $$
inskriven cirkel (radie)
$$ r = \frac{a}{2 \cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} $$

Betyg

4,7/5 (3×)

X