☰ meny
Calculat.org

Area och omkrets av en parallellogram

parallellogram

parallellogram A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bsida
d1,2diagonaler
hahöjd till sida a
hbhöjd till sida b
α1,2 vinkel

Kalkylator

Måttenheter

Ange 3 värden

sida

a =

sida

b =

höjd till sida a

ha =

höjd till sida b

hb =

diagonal

d1 =

diagonal

d2 =

vinkel

α1 =

vinkel

α2 =

area

A =

omkrets

O =

Fel

Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Formler

parallellogram

area
$$ A = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
omkrets
$$ O = 2 \cdot (a + b) $$
höjd
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
vinkel
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
diagonal
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Betyg

4,5/5 (2×)

X