☰ meny
Calculat.org

Volym och area av en kon

kon

kon r d h s O' V' O
rradie
ddiameter
hhöjd
ssida
Oomkrets
O'mittpunkt
V'spets

Kalkylator

Måttenheter

Ange 2 värden

höjd

h =

sida

s =

radie

r =

diameter

d =

omkrets

O =

volym

V =

area

A =

basytans area

Ab =

mantelarea

Am =

Fel

Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Formler

kon

volym
$$ V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$
area
$$ \begin{aligned} A &= A_b + A_m \\ \\ A &= \pi r(r + s) \end{aligned} $$
basytans area
$$ A_b =\pi r^2 $$
mantelarea
$$ A_m = \pi r s $$
sida
$$ s = \sqrt{h^2 + r^2} $$
omkrets
$$ O = 2 \cdot \pi r $$
diameter
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Betyg

5,0/5 (1×)

X