☰ meny
Calculat.org

Volym och area av en prisma

prisma

prisma h a a a
akant
hhöjd

Kalkylator

Måttenheter

Ange antalet sidor

antal sidor

n =

Ange 2 värden

kant

a =

höjd

h =

volym

V =

area

A =

basytans area

Ab =

mantelarea

Am =

Fel

Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Formler

prisma

nantal sidor
volym
$$ V = A_b \cdot h $$
area
$$ A = 2 \cdot A_b + A_m $$
basytans area
$$ \begin{aligned} &A_b = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ A_b = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ A_b = a^2 \end{aligned} $$
mantelarea
$$ A_m = n a h $$

Betyg

5,0/5 (1×)

X