☰ meny
Calculat.org

Omvandla areaenheter

Kalkylator

Ange arean och plocka enheter

Fel

Avrunda till decimal

Metriska enheter

kvadratmillimeter (mm²)

kvadratcentimeter (cm²)

kvadratdecimeter (dm²)

kvadratmeter (m²)

ar (a)

hektar (ha)

kvadratkilometer (km²)

Anglo-amerikanska enheter

kvadrattum (sq in)

kvadratfot (sq ft)

kvadratyard (sq yd)

acre (acre)

kvadratmil (sq mi)

Betyg

5,0/5 (1×)

X