☰ meny
Calculat.org

Area och omkrets av en rektangel

rektangel

rektangel d d C R α β α 2 β 2 O' A B C D a a b b
a, bsida
ddiagonal
α, βvinkel
Comskriven cirkel
Rradie (omskriven cirkel)
O'mittpunkt

Kalkylator

Måttenheter

Ange 2 värden

sida

a =

sida

b =

diagonal

d =

omskriven cirkel (radie)

R =

vinkel

α =

vinkel

β =

area

A =

omkrets

O =

Fel

Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Formler

rektangel

area
$$ A = a \cdot b $$
omkrets
$$ O = 2 \cdot (a + b) $$
diagonal
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
omskriven cirkel (radie)
$$ R = \frac{d}{2} $$
vinkel
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Betyg

3,0/5 (2×)

X