Trigonometriska funktioner

Miniräknare gör en beräkning av värden för trigonometriska funktioner. På enstakasidor finns angivna formler och grafer.

Formler

Rätvinklig triangel
Trigonometriska formler Trigonometriska formler

Kalkylator

Sinus

En motsatt ben i rät vinkel mot en hypotenusan.

»
Cosinus

Ett intilliggande ben i rät vinkel mot en hypotenusan.

»
Tangens

En motsatt ben av en rät vinkel till en intilliggande.

»
Cotangens

Ett intilliggande ben av en rät vinkel till en motsatt.

»

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.