☰ menu
Calculat.org

Chuyển đổi đơn vị đo diện tích

Bảng tính

Hãy đưa ra diện tích và chọn đơn vị

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Đơn vị mét

milimét vuông (mm²)

xentimét vuông (cm²)

đêximét vuông (dm²)

mét vuông (m²)

a (a)

hecta (ha)

kilômét vuông (km²)

Đơn vị Anh-Mỹ

inch vuông (sq in)

foot vuông (sq ft)

yard vuông (sq yd)

mẫu (acre)

dặm vuông (sq mi)

Xếp hạng

5,0/5 (1×)

X