☰ meny
Calculat.org

Volym och area av en cylinder

cylinder

cylinder r d h O' O'' O
rradie
ddiameter
Oomkrets
hhöjd
O', O''mittpunkt

Kalkylator

Måttenheter

Ange 2 värden

höjd

h =

radie

r =

diameter

d =

omkrets

O =

volym

V =

area

A =

basytans area

Ab =

mantelarea

Am =

Fel

Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Formler

cylinder

volym
$$ V = \pi r^2 h $$
area
$$ \begin{aligned} A &= 2 \cdot A_b + A_m \\ \\ A &= 2 \cdot \pi r(r + h) \end{aligned} $$
basytans area
$$ A_b = \pi r^2 $$
mantelarea
$$ A_m = 2 \cdot \pi r h $$
omkrets
$$ O = 2 \cdot \pi r $$
diameter
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Betyg

3,7/5 (3×)

X