Funcions trigonomètriques

Les calculadores calculen els valors de les funcions goniomètriques. Les fórmules i els gràfics es presenten a cada pàgina.

Fórmules

Triangle rectangle
Fórmules goniomètriques Fórmules goniomètriques

Calculadores

Sinus

El catet oposat a la hipotenusa.

»
Cosinus

El catet adjunt a la hipotenusa.

»
Tangent

El catet oposat a l'adjunt.

»
Cotangent

El catet adjunt a l'oposat.

»

Ens agrada rebre les vostres idees i comentaris.
info@calculat.org
calculat.org

La nostra web fa servir arxius de cookies per a prestar serveis.

Més informació

No us agraden els anuncis? A nosaltres tampoc, però els ingressos dels anuncis ens permeten fer funcionar la nostra web i prestar serveis gratuïts als nostres visitants. Pensa, si us plau, si podries no cancel·lar els anuncis en aquesta web, gràcies.