Funksionet trigonometrike

Makinat llogaritëse bëjnë llogaritjen e vlerave të funksioneve trigonometrike. Në faqe të veçanta, gjenden formula dhe grafe të përcaktuar.

Formulat

Trekëndëshi kënddrejtë
Formula trigonometrike Formula trigonometrike

Makinat llogaritëse

Sinusi

Brinja e kundërt e këndit ndaj hipotenuzës.

»
Kosinusi

Brinja e afërt e këndit ndaj hipotenuzës.

»
Tangenti

Brinja e kundërt e këndit ndaj brinjës së afërt.

»
Kotangenti

Brinja e afërt e këndit ndaj brinjës së kundërt.

»

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.