☰ menú
Calculat.org

Volum i àrea del cub

cub

cub a a a D d
aaresta
Ddiagonal espacial
ddiagonal de cara

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 1 valor

aresta

a =

diagonal espacial

D =

diagonal de cara

d =

volum

V =

àrea de superfície

A =

àrea de la base

Ab =

àrea lateral

Al =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

cub

volum
$$ V = a \cdot a \cdot a = a^3 $$
àrea de superfície
$$ A = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2 $$
àrea de la base
$$ A_b = a^2 $$
àrea lateral
$$ A_{l} = 4 \cdot a^2 $$
diagonal espacial
$$ D = a\sqrt{3} $$
diagonal de cara
$$ d = a\sqrt{2} $$

Puntuació

5,0/5 (1×)

X