Menu
Calculat.org

Objem a povrch kocky

kocka

kocka a a a u us
ahrana
utelesová uhlopriečka
usstenová uhlopriečka

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte 1 hodnotu

hrana

a =

telesová uhlopriečka

u =

stenová uhlopriečka

us =

objem

V =

povrch

S =

obsah podstavy

Sp =

obsah plášťa

Spl =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

kocka

objem
$$ V = a \cdot a \cdot a = a^3 $$
povrch
$$ S = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2 $$
obsah podstavy
$$ S_p = a^2 $$
obsah plášťa
$$ S_{pl} = 4 \cdot a^2 $$
telesová uhlopriečka
$$ u = a\sqrt{3} $$
stenová uhlopriečka
$$ u_s = a\sqrt{2} $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)