Menu
Calculat.org

Objętość i powierzchnia sześcianu

sześcian

sześcian a a a D d
abok
Dprzekątna bryły
dprzekątna ściany

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 1 wartość

bok

a =

przekątna bryły

D =

przekątna ściany

d =

objętość

V =

powierzchnia

P =

powierzchnia podstawy

Pp =

powierzchnia bocznej

Pb =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

sześcian

objętość
$$ V = a \cdot a \cdot a = a^3 $$
powierzchnia
$$ P = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2 $$
powierzchnia podstawy
$$ P_p = a^2 $$
powierzchnia bocznej
$$ P_{b} = 4 \cdot a^2 $$
przekątna bryły
$$ D = a\sqrt{3} $$
przekątna ściany
$$ d = a\sqrt{2} $$

Ocena

5,0/5 (1×)