☰ menu
Calculat.org

Vëllimi dhe sipërfaqja e një kubi

kubi

kubi a a a D d
abrinja
Ddiagonalja e trupit
ddiagonalja e faqeve

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 1 vlerë

brinja

a =

diagonalja e trupit

D =

diagonalja e faqeve

d =

vëllimi

V =

sipërfaqja

S =

sipërfaqja e bazës

Sb =

sipërfaqja anësore

Sa =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

kubi

vëllimi
$$ V = a \cdot a \cdot a = a^3 $$
sipërfaqja
$$ S = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2 $$
sipërfaqja e bazës
$$ S_b = a^2 $$
sipërfaqja anësore
$$ S_{a} = 4 \cdot a^2 $$
diagonalja e trupit
$$ D = a\sqrt{3} $$
diagonalja e faqeve
$$ d = a\sqrt{2} $$

Vlerësim

4,4/5 (63×)