Menu
Calculat.org

Objem a povrch valca

valec

valec r d v S' S'' o
rpolomer
dpriemer
oobvod
vvýška
S', S''stred

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte 2 hodnoty

výška

v =

polomer

r =

priemer

d =

obvod

o =

objem

V =

povrch

S =

obsah podstavy

Sp =

obsah plášťa

Spl =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

valec

objem
$$ V = \pi r^2 v $$
povrch
$$ \begin{aligned} S &= 2 \cdot S_p + S_{pl} \\ \\ S &= 2 \cdot \pi r(r + v) \end{aligned} $$
obsah podstavy
$$ S_p = \pi r^2 $$
obsah plášťa
$$ S_{pl} = 2 \cdot \pi r v $$
obvod
$$ o = 2 \cdot \pi r $$
priemer
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Užívateľské hodnotenie

4,8/5 (5×)