☰ menu
Calculat.org

Vëllimi dhe sipërfaqja e një cilindri

cilindri

cilindri r d h O O' P
rrrezja
ddiametri
Pperimetri
hlartësia
O, O'qendra

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 2 vlera

lartësia

h =

rrezja

r =

diametri

d =

perimetri

P =

vëllimi

V =

sipërfaqja

S =

sipërfaqja e bazës

Sb =

sipërfaqja anësore

Sa =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

cilindri

vëllimi
$$ V = \pi r^2 h $$
sipërfaqja
$$ \begin{aligned} S &= 2 \cdot S_b + S_{a} \\ \\ S &= 2 \cdot \pi r(r + h) \end{aligned} $$
sipërfaqja e bazës
$$ S_b = \pi r^2 $$
sipërfaqja anësore
$$ S_{a} = 2 \cdot \pi r h $$
perimetri
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
diametri
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Vlerësim

4,5/5 (77×)