☰ мени
Calculat.org

Запремина и површина купе

купа

купа r d h s O' V' O
rполупречник
dпречник
hвисина
sизводница
Oобим
O'центар
V'врх

Калкулатор

Изаберите јединице

Унесите 2 вредности

висина

h =

изводница

s =

полупречник

r =

пречник

d =

обим

O =

запремина

V =

површина

P =

површина базе

B =

површина омотача

M =

Грешка

Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Формуле

купа

запремина
$$ V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$
површина
$$ \begin{aligned} P &= B + M \\ \\ P &= \pi r(r + s) \end{aligned} $$
површина базе
$$ B =\pi r^2 $$
површина омотача
$$ M = \pi r s $$
изводница
$$ s = \sqrt{h^2 + r^2} $$
обим
$$ O = 2 \cdot \pi r $$
пречник
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Оцена

4,5/5 (14×)

X