☰ мени
Calculat.org

Површина и обим ромба

ромб

ромб k r d1 d2 O' α1 α2 α1 α2 h A B C D a a a a
aстраница
d1,2дијагонале
hвисина
α1,2угао
kуписана кружница
rполупречник (уписана кружница)
O'центар

Калкулатор

Изаберите јединице

Унесите 2 вредности

страница

a =

висина

h =

дијагонала

d1 =

дијагонала

d2 =

описана кружница (полупречник)

R =

угао

α1 =

угао

α2 =

површина

P =

обим

O =

Грешка

Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Формуле

ромб

површина
$$ P = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} $$
обим
$$ O = 4 \cdot a = 2 \cdot\sqrt{d_1^2 + d_2^2} $$
висина
$$ h = a \cdot\sin\alpha_1 = a \cdot\sin\alpha_2 $$
дијагонала
$$ d_{1,2} = a \cdot\sqrt{2 - 2 \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$
угао
$$ \alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ $$
уписана кружница (полупречник)
$$ r = \frac{h}{2} $$

Оцена

4,0/5 (4×)

X