☰ мени
Calculat.org

Површина и обим правоуглог троугла

правоугаони троугао

правоугаони троугао A B C a b c hc cb ca α β
a, bкатете обухватају прави угао
cхипотенуза
hcвисина на страницу c
α, βугао

Калкулатор

Изаберите јединице

Унесите 2 вредности

катета

a =

катета

b =

хипотенуза

c =

угао

α =

угао

β =

висина на страницу c

hc =

површина

P =

обим

O =

Грешка

Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Формуле

правоугаони троугао

површина
$$ P = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
обим
$$ O = a + b + c $$
Питагорина теорема
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
висина на страницу c
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
угао
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
тригонометријске функције
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Оцена

4,1/5 (40×)

X