☰ мени
Calculat.org

Површина и обим правоугаоника

правоугаоник

правоугаоник d d K R α β α 2 β 2 O' A B C D a a b b
a, bстраница
dдијагонала
α, βуглови обухваћени дијагоналама
Kописана кружница
Rполупречник (описана кружница)
O'центар

Калкулатор

Изаберите јединице

Унесите 2 вредности

страница

a =

страница

b =

дијагонала

d =

описана кружница (полупречник)

R =

угао

α =

угао

β =

површина

P =

обим

O =

Грешка

Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Формуле

правоугаоник

површина
$$ P = a \cdot b $$
обим
$$ O = 2 \cdot (a + b) $$
дијагонала
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
описана кружница (полупречник)
$$ R = \frac{d}{2} $$
угао
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Оцена

4,2/5 (13×)

X