☰ мени
Calculat.org

Површина и обим троугла

троугао

троугао A B C a b c ha hb hc α β γ A B C a b c ha hb hc α β γ
a, b, cстраница
haвисина на страницу a
hbвисина на страницу b
hcвисина на страницу c
α, β, γугао

Калкулатор

Изаберите јединице

Унесите 3 вредности

страница

a =

страница

b =

страница

c =

угао

α =

угао

β =

угао

γ =

висина на страницу a

ha =

висина на страницу b

hb =

висина на страницу c

hc =

површина

P =

обим

O =

Грешка

Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Формуле

троугао

површина
$$ P = \frac{a h_a}{2} = \frac{b h_b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
обим
$$ O = a + b + c $$
висина
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\beta \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\alpha \\ \\ h_c &= a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a &= \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b c \cdot\cos\alpha} \\ \\ b &= \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a c \cdot\cos\beta} \\ \\ c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\gamma} \end{aligned} $$
$$ \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} $$

Оцена

4,3/5 (6×)

X