☰ мени
Calculat.org

Површина и обим паралелограма

паралелограм

паралелограм A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bстраница
d1,2дијагонале
haвисина на страницу a
hbвисина на страницу b
α1,2 угао

Калкулатор

Изаберите јединице

Унесите 3 вредности

страница

a =

страница

b =

висина на страницу a

ha =

висина на страницу b

hb =

дијагонала

d1 =

дијагонала

d2 =

угао

α1 =

угао

α2 =

површина

P =

обим

O =

Грешка

Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Формуле

паралелограм

површина
$$ P = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
обим
$$ O = 2 \cdot (a + b) $$
висина
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
угао
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
дијагонала
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Оцена

4,5/5 (6×)

X