☰ мени
Calculat.org

Запремина и површина призме

призма

призма h a a a
aивица
hвисина

Калкулатор

Изаберите јединице

Унесите број страница

број страница

n =

Унесите 2 вредности

ивица

a =

висина

h =

запремина

V =

површина

P =

површина базе

B =

површина омотача

M =

Грешка

Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Формуле

призма

nброј страница
запремина
$$ V = B \cdot h $$
површина
$$ P = 2 \cdot B + M $$
површина базе
$$ \begin{aligned} &B = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ B = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ B = a^2 \end{aligned} $$
површина омотача
$$ M = n a h $$

Оцена

3,8/5 (4×)

X