☰ мени
Calculat.org

Површина и обим трапеза

трапез

трапез A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dстраница
d1,2дијагонале
hвисина
α, β, γ, δугао

Калкулатор

Изаберите јединице

Унесите 4 вредности

страница

a =

страница

b =

страница

c =

страница

d =

висина

h =

угао

α =

угао

β =

угао

γ =

угао

δ =

површина

P =

обим

O =

Грешка

Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Формуле

трапез

површина
$$ P = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
обим
$$ O = a + b + c + d $$
дијагонала
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
угао
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
висина
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Оцена

3,7/5 (10×)

X