☰ мени
Calculat.org

Површина и обим многоугла

многоугао

многоугао K k R r A B C D E F G H a a a a a a a a O'
aстраница
Kописана кружница
kуписана кружница
Rполупречник (описана кружница)
rполупречник (уписана кружница)
O'центар

Калкулатор

Изаберите јединице

Унесите број страница

број страница

n =

Унесите 1 вредност

страница

a =

описана кружница (полупречник)

R =

уписана кружница (полупречник)

r =

површина

P =

обим

O =

Грешка

Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Формуле

многоугао

nброј страница
површина
$$ P = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} $$
обим
$$ O = n \cdot a $$
описана кружница (полупречник)
$$ R = \frac{a}{2 \cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} $$
уписана кружница (полупречник)
$$ r = \frac{a}{2 \cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} $$

Оцена

5,0/5 (1×)

X