Tangensfunktion

Tangensfunktion definieras i en rätvinklig triangel som förhållandet mellan motsattabenet en rät vinkel och en intilliggande hypotenusan. Funktionen definieras i ett intervall från 0,5π + kπ 1,5π + kπ radianer och tar värden från - till .

Graf

Tangens - graf

Formler

Rätvinklig triangel
Trigonometriska formler Trigonometriska formler

Kalkylator

Ange en vinkel α

α =
tan α =
Avrunda till decimaler.

Ange tan α

tan α =
α =
Avrunda till decimaler.

Relaterade länkar

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.