☰ menú
Calculat.org

Àrea i perímetre del rectangle

rectangle

rectangle d d C R α β α 2 β 2 O A B C D a a b b
a, bcostat
ddiagonal
α, βangles entre les diagonals
Ccircumferència circumscrita
Rradi de la circumferència circumscrita
Ocentre

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 2 valors

costat

a =

costat

b =

diagonal

d =

circumferència circumscrita (radi)

R =

angle

α =

angle

β =

àrea

A =

perímetre

P =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

rectangle

àrea
$$ A = a \cdot b $$
perímetre
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
diagonal
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
circumferència circumscrita (radi)
$$ R = \frac{d}{2} $$
angle
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Puntuació

3,8/5 (4×)

X