Menu
Calculat.org

Pole i obwód prostokąta

prostokąt

prostokąt d d K R α β α 2 β 2 S' A B C D a a b b
a, bbok
dprzekątna
α, βkąty przekątnych
Kokrąg opisany
Rpromień (okrąg opisany)
S'środek

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 2 wartości

bok

a =

bok

b =

przekątna

d =

okrąg opisany (promień)

R =

kąt

α =

kąt

β =

pole

P =

obwód

O =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

prostokąt

pole
$$ P = a \cdot b $$
obwód
$$ O = 2 \cdot (a + b) $$
przekątna
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
okrąg opisany (promień)
$$ R = \frac{d}{2} $$
kąt
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Ocena

5,0/5 (1×)