Menu
Calculat.org

Obsah a obvod obdĺžnika

obdĺžnik

obdĺžnik u u ko ro α β α 2 β 2 S' A B C D a a b b
a, bstrana
uuhlopriečka
α, βuhly vytvorené uhlopriečkami
kokružnica opísaná
ropolomer (kružnica opísaná)
S'stred

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte 2 hodnoty

strana

a =

strana

b =

uhlopriečka

u =

kružnica opísaná (polomer)

ro =

uhol

α =

uhol

β =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

obdĺžnik

obsah
$$ S = a \cdot b $$
obvod
$$ o = 2 \cdot (a + b) $$
uhlopriečka
$$ u^2 = a^2 + b^2 $$
kružnica opísaná (polomer)
$$ r_o = \frac{u}{2} $$
uhol
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{u} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{u} \end{aligned} $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)