☰ izvēlne
Calculat.org

Taisnstūra laukums un perimetrs

taisnstūris

taisnstūris d d C R α β α 2 β 2 O A B C D a a b b
a, bmala
ddiagonāle
α, βleņķis
Capvilkta riņķa līnija
Rrādiuss (apvilkta riņķa līnija)
Ocentrs

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet 2 vērtības

mala

a =

mala

b =

diagonāle

d =

apvilkta riņķa līnija (rādiuss)

R =

leņķis

α =

leņķis

β =

laukums

S =

perimetrs

P =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

taisnstūris

laukums
$$ S = a \cdot b $$
perimetrs
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
diagonāle
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
apvilkta riņķa līnija (rādiuss)
$$ R = \frac{d}{2} $$
leņķis
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Vērtējums

4,8/5 (4×)

X