☰ menu
Calculat.org

Sipërfaqja dhe perimetri i një drejtkëndëshi

drejtkëndëshi

drejtkëndëshi d d C R α β α 2 β 2 O A B C D a a b b
a, bbrinja
ddiagonalja
α, βkëndet midis diagonaleve
Crrethi i jashtëshkruar
Rrrezja (rrethi i jashtëshkruar)
Oqendra

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 2 vlera

brinja

a =

brinja

b =

diagonalja

d =

rrethi i jashtëshkruar (rrezja)

R =

këndi

α =

këndi

β =

sipërfaqja

S =

perimetri

P =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

drejtkëndëshi

sipërfaqja
$$ S = a \cdot b $$
perimetri
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
diagonalja
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
rrethi i jashtëshkruar (rrezja)
$$ R = \frac{d}{2} $$
këndi
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Vlerësim

4,4/5 (14×)