☰ izvēlne
Calculat.org

Lineāru vienādojumu sistēma

Kalkulators

Ievadiet vienādojumu

 x +   y +   = 
 x +   y +   = 
+

Piemērs:

 x +   y +   = 
$$ x - 5,3 = \frac{3}{7} $$
Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Vērtējums

5,0/5 (1×)

X