☰ izvēlne
Calculat.org

Paralelograma laukums un perimetrs

paralelograms

paralelograms A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bmala
d1,2diagonāles
haaugstums uz malu a
hbaugstums uz malu b
α1,2 leņķis

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet 3 vērtības

mala

a =

mala

b =

augstums uz malu a

ha =

augstums uz malu b

hb =

diagonāle

d1 =

diagonāle

d2 =

leņķis

α1 =

leņķis

α2 =

laukums

S =

perimetrs

P =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

paralelograms

laukums
$$ S = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
perimetrs
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
augstums
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
leņķis
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
diagonāle
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Vērtējums

3,9/5 (7×)

X