☰ izvēlne
Calculat.org

Prizmas tilpums un virsmas laukums

prizma

prizma h a a a
ašķautne
haugstums

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet malu skaitu

malu skaits

n =

Ievadiet 2 vērtības

šķautne

a =

augstums

h =

tilpums

V =

virsmas laukums

S =

pamata laukums

Sp =

sānu virsmas laukums

Ss =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

prizma

nmalu skaits
tilpums
$$ V = S_p \cdot h $$
virsmas laukums
$$ S = 2 \cdot S_p + S_{s} $$
pamata laukums
$$ \begin{aligned} &S_p = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ S_p = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ S_p = a^2 \end{aligned} $$
sānu virsmas laukums
$$ S_{s} = n a h $$

Vērtējums

5,0/5 (2×)

X