☰ izvēlne
Calculat.org

Taisnleņķa trijstūra laukums un perimetrs

taisnleņķa trijstūris

taisnleņķa trijstūris A B C a b c hc cb ca α β
a, bkatetes veido taisno leņķi
chipotenūza
hcaugstums uz malu c
α, βleņķis

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet 2 vērtības

katete

a =

katete

b =

hipotenūza

c =

leņķis

α =

leņķis

β =

augstums uz malu c

hc =

laukums

S =

perimetrs

P =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

taisnleņķa trijstūris

laukums
$$ S = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
perimetrs
$$ P = a + b + c $$
Pitagora teorēma
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
augstums uz malu c
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
leņķis
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
trigonometriskās funkcijas
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Vērtējums

4,2/5 (18×)

X