☰ izvēlne
Calculat.org

Daudzstūra laukums un perimetrs

daudzstūris

daudzstūris C c R r A B C D E F G H a a a a a a a a O
amala
Capvilkta riņķa līnija
cievilkta riņķa līnija
Rrādiuss (apvilkta riņķa līnija)
rrādiuss (ievilkta riņķa līnija)
Ocentrs

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet malu skaitu

malu skaits

n =

Ievadiet 1 vērtību

mala

a =

apvilkta riņķa līnija (rādiuss)

R =

ievilkta riņķa līnija (rādiuss)

r =

laukums

S =

perimetrs

P =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

daudzstūris

nmalu skaits
laukums
$$ S = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} $$
perimetrs
$$ P = n \cdot a $$
apvilkta riņķa līnija (rādiuss)
$$ R = \frac{a}{2 \cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} $$
ievilkta riņķa līnija (rādiuss)
$$ r = \frac{a}{2 \cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} $$

Vērtējums

4,0/5 (3×)

X