☰ izvēlne
Calculat.org

Trijstūra laukums un perimetrs

trijstūris

trijstūris A B C a b c ha hb hc α β γ A B C a b c ha hb hc α β γ
a, b, cmala
haaugstums uz malu a
hbaugstums uz malu b
hcaugstums uz malu c
α, β, γleņķis

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet 3 vērtības

mala

a =

mala

b =

mala

c =

leņķis

α =

leņķis

β =

leņķis

γ =

augstums uz malu a

ha =

augstums uz malu b

hb =

augstums uz malu c

hc =

laukums

S =

perimetrs

P =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

trijstūris

laukums
$$ S = \frac{a h_a}{2} = \frac{b h_b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
perimetrs
$$ P = a + b + c $$
augstums
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\beta \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\alpha \\ \\ h_c &= a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a &= \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b c \cdot\cos\alpha} \\ \\ b &= \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a c \cdot\cos\beta} \\ \\ c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\gamma} \end{aligned} $$
$$ \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} $$

Vērtējums

4,5/5 (8×)

X