☰ izvēlne
Calculat.org

Romba laukums un perimetrs

rombs

rombs c r d1 d2 O α1 α2 α1 α2 h A B C D a a a a
amala
d1,2diagonāles
haugstums
α1,2leņķis
cievilkta riņķa līnija
rrādiuss (ievilkta riņķa līnija)
Ocentrs

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet 2 vērtības

mala

a =

augstums

h =

diagonāle

d1 =

diagonāle

d2 =

apvilkta riņķa līnija (rādiuss)

R =

leņķis

α1 =

leņķis

α2 =

laukums

S =

perimetrs

P =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

rombs

laukums
$$ S = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} $$
perimetrs
$$ P = 4 \cdot a = 2 \cdot\sqrt{d_1^2 + d_2^2} $$
augstums
$$ h = a \cdot\sin\alpha_1 = a \cdot\sin\alpha_2 $$
diagonāle
$$ d_{1,2} = a \cdot\sqrt{2 - 2 \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$
leņķis
$$ \alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ $$
ievilkta riņķa līnija (rādiuss)
$$ r = \frac{h}{2} $$

Vērtējums

3,6/5 (5×)

X