☰ izvēlne
Calculat.org

Trapeces laukums un perimetrs

trapece

trapece A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dmala
d1,2diagonāles
haugstums
α, β, γ, δleņķis

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet 4 vērtības

mala

a =

mala

b =

mala

c =

mala

d =

augstums

h =

leņķis

α =

leņķis

β =

leņķis

γ =

leņķis

δ =

laukums

S =

perimetrs

P =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

trapece

laukums
$$ S = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
perimetrs
$$ P = a + b + c + d $$
diagonāle
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
leņķis
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
augstums
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Vērtējums

2,9/5 (7×)

X