Menu
Calculat.org

Sústava rovníc

Kalkulačka

Zadajte premenné

 x +   y +   = 
 x +   y +   = 
+

Príklad:

 x +   y +   = 
$$ x - 5,3 = \frac{3}{7} $$
Zaokrúhliť na desatinné miesto

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)