☰ menú
Calculat.org

Sistema d'equacions lineals

Calculadora

Introdueix l'equació

 x +   y +   = 
 x +   y +   = 
+

Exemple:

 x +   y +   = 
$$ x - 5,3 = \frac{3}{7} $$
Arrodonir a decimal

Puntuació

5,0/5 (1×)

X