Menu
Calculat.org

Objętość i powierzchnia kuli

kula

kula d r S' O
rpromień
dśrednica
Oobwód
S'środek podstawy

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 1 wartość

promień

r =

średnica

d =

obwód

O =

objętość

V =

powierzchnia

P =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

kula

objętość
$$ V = \frac{4}{3} \pi r^3 $$
powierzchnia
$$ P = 4 \cdot \pi r^2 $$
obwód
$$ O = 2 \cdot \pi r $$
średnica
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Ocena

5,0/5 (1×)