Menu
Calculat.org

Pole i obwód trójkąta prostokątnego

trójkąt prostokątny

trójkąt prostokątny A B C a b c hc cb ca α β
a, bprzyprostokątne tworzące kąt prosty
cprzeciwprostokątna
hcwysokość do boku c
α, βkąt

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 2 wartości

przyprostokątna

a =

przyprostokątna

b =

przeciwprostokątna

c =

kąt

α =

kąt

β =

wysokość do boku c

hc =

pole

P =

obwód

O =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

trójkąt prostokątny

pole
$$ P = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
obwód
$$ O = a + b + c $$
twierdzenie Pitagorasa
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
wysokość do boku c
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
kąt
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
funkcje trygonometryczne
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Ocena

5,0/5 (4×)