Menu
Calculat.org

Pole i obwód równoległoboku

równoległobok

równoległobok A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bbok
d1,2przekątne
hawysokość do boku a
hbwysokość do boku b
α1,2 kąt

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 3 wartości

bok

a =

bok

b =

wysokość do boku a

ha =

wysokość do boku b

hb =

przekątna

d1 =

przekątna

d2 =

kąt

α1 =

kąt

α2 =

pole

P =

obwód

O =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

równoległobok

pole
$$ P = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
obwód
$$ O = 2 \cdot (a + b) $$
wysokość
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
kąt
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
przekątna
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Ocena

5,0/5 (1×)