Menu
Calculat.org

Objętość i powierzchnia stożka

stożek

stożek r d h s S' V' O
rpromień
dśrednica
hwysokość
stworząca stożka
Oobwód
S'środek podstawy
V'wierzchołek

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 2 wartości

wysokość

h =

tworząca stożka

s =

promień

r =

średnica

d =

obwód

O =

objętość

V =

powierzchnia

P =

powierzchnia podstawy

Pp =

powierzchnia bocznej

Pb =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

stożek

objętość
$$ V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$
powierzchnia
$$ \begin{aligned} P &= P_p + P_{b} \\ \\ P &= \pi r(r + s) \end{aligned} $$
powierzchnia podstawy
$$ P_p =\pi r^2 $$
powierzchnia bocznej
$$ P_{b} = \pi r s $$
tworząca stożka
$$ s = \sqrt{h^2 + r^2} $$
obwód
$$ O = 2 \cdot \pi r $$
średnica
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Ocena

5,0/5 (2×)