Menu
Calculat.org

Pole i obwód trapezu

trapez

trapez A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dbok
d1,2przekątne
hwysokość
α, β, γ, δkąt

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 4 wartości

bok

a =

bok

b =

bok

c =

bok

d =

wysokość

h =

kąt

α =

kąt

β =

kąt

γ =

kąt

δ =

pole

P =

obwód

O =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

trapez

pole
$$ P = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
obwód
$$ O = a + b + c + d $$
przekątna
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
kąt
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
wysokość
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Ocena

5,0/5 (1×)