Menu
Calculat.org

Pole i obwód rombu

romb

romb k r d1 d2 S' α1 α2 α1 α2 h A B C D a a a a
abok
d1,2przekątne
hwysokość
α1,2kąt
kokrąg wpisany
rpromień (okrąg wpisany)
S'środek

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 2 wartości

bok

a =

wysokość

h =

przekątna

d1 =

przekątna

d2 =

okrąg opisany (promień)

R =

kąt

α =

kąt

β =

pole

P =

obwód

O =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

romb

pole
$$ P = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} $$
obwód
$$ O = 4 \cdot a = 2 \cdot\sqrt{d_1^2 + d_2^2} $$
wysokość
$$ h = a \cdot\sin\alpha_1 = a \cdot\sin\alpha_2 $$
przekątna
$$ d_{1,2} = a \cdot\sqrt{2 - 2 \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$
kąt
$$ \alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ $$
okrąg wpisany (promień)
$$ r = \frac{h}{2} $$

Ocena

5,0/5 (1×)